Ded vševed

Náš sused bol taký všeumelec. Pracoval síce ako úradník, ale zároveň bol aktívny v politike. Zasadal aj v zastupiteľstve nášho mestečka. Okrem toho doma choval kone, mal ich snáď dvadsať. Mohli ste si prísť kedykoľvek zajazdiť. Jeho manželka je tiež milovala a vedela s nimi pracovať. Dokonca usporiadali pre deti školu v prírode a aj terapiu pre postihnuté pomocou jazdy práve na koňoch. Okrem toho si založil veľký ovocný sad a predával ovocie na miestnej tržnici. Nechápem, ako to mohol všetko stíhať.

Talent

Ja si hlavne pamätám jeho záľubu v kreslení. Začínal s uhľom a neskôr maľoval obrazy na plátne. Vytvoril niekoľko obrazov krajiniek, zvierat, ale robil aj portréty. Dostala som od neho jednu krajinku ako darček k narodeninám. Mám ju dodnes, aj keď jej autor už dávno nie je medzi nami.